Històric

2005

Metamorfosis

Una versió lliure del clàsic de Franz Kafka que proposa una exploració de les claus que defineixen la diferenciació de l’individu a través de l’aillament i de la deshumanització. La paradoxa és que només ens resta la fugida, una fugida interior que ens allunya cada vegada més de la resta

Xarxa Humana

La Xarxa Humana és el nom que La Fura ha triat per referir-se a un element escenogràfic capaç de generar coreografies aèries en què intervenen un gran nombre de participants.