Històric

1999

Furamòbil

El Furamòbil, un aparell escultòric que vol integrar-se en l’espai urbà, proposa la participació del públic que s’encarrega de transmetre’l l’energia necessària pel seu desplaçament. Una alegoria del funcionament de l’organisme.

La condemnació de Faust

Aquesta posada en escena de l’òpera de Hèctor Berlioz, en el Festival de Salzburg, va suposar la consolidació del prestigi de La Fura dels Baus en els ambients operístics internacional i el segon acostament de la companyia al mite de Faust.

L’home del mil·lenni

Amb motiu de l’arrivada del nou mil•leni, La Fura va rebre l’encàrrec de Airtel (Vodafone) d’organitzar una festa multitudinària en el centre de Barcelona. El resultat va ser un macroespectacle que va superar totes les previsions de públic: més de 100.000 persones participaren en aquest esdeveniment.