Històric

1998

F@ust 3.0

Amb aquest espectacle, basat en la obra homònima de Goethe i concebut per a un teatre convencional, La Fura s’acosta per primera vegada a la figura de Faust, l’etern insatisfet i, per a molts, el símbol de l’art d’avanguarda.

Ombra

Construït a partir de textos de Federico García Lorca, Ombra proposa un acostament a la vida del poeta, una autòpsi lírica, marcada per la música, de la figura d’un dels creadors més rellevants del segle XX. Un espectacle intimista que mostra la versatilitat dels codis desenvolupats per La Fura.