Històric

1988

Tier Mon

El “llenguatge furero” es mostra perfectament consolidat en aquest espectacle, la evolució perfecta de Accions y Suz / O / Suz. Tier Mon explora el territori de les relacions entre l’individu i el poder partint d’una idea cíclica del temps.