Històric

1983

Accions

Després de l’estrena d’una primera versió de l’espectacle, el 20 d’octubre de 1983 a un pas a nivell de Sitges, Accions es va acabar per configurar la primavera següent, a Barcelona, dins el marc del Cicle de Teatre Obert. Accions planteja molts dels elements que amb el temps han anat consolidant